| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

گواهی های بخش غیردانشجویی

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم در سومین کنگره بین المللی سیره نبوی ص در طب می رساند، امکان دریافت گواهی ها بصورت آنلاین برای شرکت کنندگان فراهم گردید.


ادامه مطلب1397/04/09
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر