| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

گواهی های بخش غیردانشجویی

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم در سومین کنگره بین المللی سیره نبوی ص در طب می رساند، امکان دریافت گواهی ها بصورت آنلاین برای شرکت کنندگان فراهم گردید.


ادامه مطلب1396/10/05

گواهی های بخش دانشجویی

به اطلاع کلیه دانشجویان و دانش آموزان محترم شرکت کننده در سومین کنگره بین المللی سیره نبوی ص در طب می رساند، امکان دریافت گواهی ها بصورت آنلاین برای شرکت کنندگان فراهم گردید.
زمان دریافت گواهی های بخش هیئت علمی متعاقبا اعلام خواهد شد.


ادامه مطلب1396/10/04صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر