| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام در کارگاه ها و پنل های دانشجویی

لطفا جهت جلوگیری از اختلال در ثبت نام در روز همایش و با توجه به امکان تکمیل ظرفیت ، در اسرع وقت به صورت غیرحضوری ثبت نام نمایید.

دانشجویان جهت دریافت گواهی شرکت در کارگاه ها و پنل ها صرفا می بایست از طریق وبسایت ثبت نام نمایند.


ادامه مطلب1396/09/19

قالب پوستر و پاورپوینت همایش

تمامی پوستر ها می بایست در تاریخ 21 آذرماه بصورت چاپ شده در محل سالن پوستر های همایش نصب گردد.


ادامه مطلب1396/09/12صفحه اولصفحه قبل234صفحه بعدصفحه آخر