| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 کارگاه آموزشی 4 ساعته  اخلاق حرفه ای اسلامی و شاخصه های آن   - زیبایی شناسی  اسلامی در پزشکی و  خلق عظیم و مکارم اخلاق در ارتباطات حرفه ای  در تاریخ 15 تیرماه سال 1396  توسط استاد تابعی برگزار خواهد شد بازگشت1396/03/24