| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


  کارگاه های سلسه مباحث آشنایی با نظام سلامت در اسلام در تاریخ 15 و 16 دی ماه سال 1395 در شیراز  توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین سوزنچی و دکتر احمد پاکتچی برگزار گردید.


فایل صوتی دکتر احمد پاکتچی  با موضوع روش شناسی برداشت از قرآن و حدیث در علوم سلامت


سخنرانی شیراز


1               2                 3                4                5              6                 7                 8                9 

سخنرانی تهران


          1                  2             3                 4                                     6   


فایل صوتی  حجت الاسلام و المسلمین دکتر  حسین سوزنچی با موضوع تعریف علوم دینی
 

سخنرانی شیراز


1

سخنرانی تهران


8              7                 6               5                4                3                2                1 بازگشت1396/04/01