اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

آرمان و هدف اصلی

آرمانها و اهداف کنگره سیره نبوی ص در طبباسمه تعالی

آرمانها و اهداف کنگره سیره نبوی ص در طب

- تقویت مناسبات حوزه و دانشگاه در امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی

- تقویت مناسبات آموزش و پرورش و دانشگاه در امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی

- جهت دهی به انجام پژوهش های علمی در دانشگاه با محوریت قرآن و روایات معتبر

- تعمیق پژوهش های قرآنی و روایی با روش های علمی روز دانشگاهی

- بازشناسی پتانسیل های علمی و پژوهشی بالقوه و بالفعل سیره نبوی (ص) در سلامت

- تقویت و حمایت از انجام پژوهش های علمی در دانشگاه در جهت تحقق الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و گام دوم انقلاب اسلامی

- توسعه علوم بین رشته ای در دانشگاه با محوریت قرآن، احادیث و طب

- توسعه هنر در نظام سلامت و ستفاده از ظرفیت آن با رویکرد دینی اصیل
بازگشت1398/03/18
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !