| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 بیست و دومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور، بیست و پنجم تا بیست و هشتم تیر، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، برگزار می شود.
 
ادامه خبر بازگشت1396/04/20