اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اعلام مقالات پذیرفته نشده (عدم پذیرش نهایی) بخش غیردانشجویی

نظر به مشکلات موجود در مشاهده و دسترسی به سایت کنگره
و عدم دسترسی شرکت کنندگان به نتایج موجود در پانل شخصی کاربران
لیست مقالات عدم پذیرش نهایی به شرح ذیل اعلام می گردد:
جهت مشاهده متن خبر به ادامه مراجعه فرمایید ...

نظر به مشکلات موجود در مشاهده و دسترسی به سایت کنگره
 و عدم دسترسی شرکت کنندگان به نتایج موجود در پانل شخصی کاربران
لیست مقالات عدم پذیرش نهایی به شرح ذیل اعلام می گردد:
 

رديف

نويسنده مقاله

عنوان

وضعیت مقاله

 

1

سمیه آهنگران، محبوبه استدلال، حاجی زمانی مژگان

ارتباط تغذیه سالم با عملکرد خود تنظیمی مثبت و منفی در مغز، و ایجاد توانمندی کافی از لحاظ فیزیولوژیکی به پاسخ بموقع به نیازهای جنسی طرفین و در نهایت شکل گیری ارتباط

عدم پذیرش نهایی

حیطه دوم:سلامت و کارکرد های اجتماعی سیره نبوی(ص)<br

2

مدینه صدیق

تبیین سلامت

عدم پذیرش نهایی

حیطه دوم: کلیات سلامت و بیماری از منظر سیره نبوی(ص)<br

3

حامدي زهرا

بررسي روشهاي تشخيصي پزشكان مسلمان مطالعه موردي: چهره شناسي

عدم پذیرش نهایی

حیطه دوم:سلامت و کارکرد های اجتماعی سیره نبوی(ص)<br

4

حامدي زهرا

آموزه هاي اخلاق حرفه اي پزشکی درپندنامه اهوازي

عدم پذیرش نهایی

حیطه دوم:سلامت و کارکرد های اجتماعی سیره نبوی(ص)<br

5

نوری نژادی نازنین

تأثیر طب ایرانی بر طب اسلامی

عدم پذیرش نهایی

حیطه دوم: کلیات سلامت و بیماری از منظر سیره نبوی(ص)<br

6

نعمت الهی تجمه

راهکارهای درمان افسردگی با تکیه برآیات و روایات

عدم پذیرش نهایی

مفهوم شناسی سلامت از منظر سیره نبوی (ص)<br

7

شعبانی سعیده

اخلاق عیادت از بیمار در سیره نبوی

عدم پذیرش نهایی

حیطه دوم:سلامت و کارکرد های اجتماعی سیره نبوی(ص)<br

8

غفوری شیراز فرزانه

راهکارهای معنوی پیشگیری و درمان اضطراب بر اساس احادیث نبوی

عدم پذیرش نهایی

بیماری های جسمی، روحی و روانی از منظر سیره نبوی(ص)<br

9

رضایی رویا

اهمیت و جایگاه پرستاری در سیره نبوی

عدم پذیرش نهایی

حیطه دوم:سلامت و کارکرد های اجتماعی سیره نبوی(ص)<br

10

سهرابی حمیدرضا

جایگاه دعا و توسل در سلامت از منظر سیره نبوی

عدم پذیرش نهایی

حیطه دوم: کلیات سلامت و بیماری از منظر سیره نبوی(ص)<br

11

نعمت الهی تجمه

جایگاه و مفهوم غناء و موسیقی در اسلام با بررسی نظر برخی مراجع

عدم پذیرش نهایی

حیطه دوم:سلامت و کارکرد های اجتماعی سیره نبوی(ص)<br

12

شکوفه چین راضیه السادات

چگونگی حفظ کرامت و حریم بیمار در مراکز درمانی و پزشکی با رویکرد اسلامی

عدم پذیرش نهایی

حیطه دوم:سلامت و کارکرد های اجتماعی سیره نبوی(ص)<br

13

رضائی آدریانی محسن

اخلاق پزشکی؛ جبر، آزادی، یا اختیار

عدم پذیرش نهایی

حیطه دوم:سلامت و کارکرد های اجتماعی سیره نبوی(ص)<br

14

معطری مهرناز

Experimental study of anticancer effects of Portulaca oleracea L. in vitro.

عدم پذیرش نهایی

حیطه دوم: کلیات سلامت و بیماری از منظر سیره نبوی(ص)<br

15

قاسمی افسانه

ارتباط متقابل پزشک و بیمار از منظر سیره نبوی

عدم پذیرش نهایی

حیطه دوم:سلامت و کارکرد های اجتماعی سیره نبوی(ص)<br

16

زهادت پور زهرا

بررسی شیوه و آداب صحیح زندگی بر اساس سیره ائمه معصوم(ع)

عدم پذیرش نهایی

حیطه دوم:سلامت و کارکرد های اجتماعی سیره نبوی(ص)<br

17

طیاری کلجاهی بهرنگ

تعریف تفکر

عدم پذیرش نهایی

مفهوم شناسی سلامت از منظر سیره نبوی (ص)<br

18

شکرچی زاده پریوش

سلامت وزندگی سالم با تاکید برنقش اوقات فراغت درسبك زندگي اسلامی

عدم پذیرش نهایی

حیطه دوم: کلیات سلامت و بیماری از منظر سیره نبوی(ص)<br

 

رديف

نويسنده مقاله

عنوان

وضعیت مقاله

موضوع مقاله

1

رضایی رویا

اهمیت و جایگاه پرستاری در سیره نبوی

عدم پذیرش نهایی

حیطه دوم: کلیات سلامت و بیماری از منظر سیره نبوی(ص)<br

2

عمرانی محمدمهدی

تمدن اسلام و ایران و اشاعه و پیشبرد علوم پزشکی

عدم پذیرش نهایی

 

3

اعظم کشتکار

نگرشی بر نقش نمک در سلامت انسان با تأکید بر سیره نبوی (صلی الله علیه و اله و سلم)

عدم پذیرش نهایی

حیطه دوم:سلامت و کارکرد های اجتماعی سیره نبوی(ص)<br

4

طیبه میرشکاری

ملیحه کشاورز

ضمان پزشک در مساله اتانازی و بیمار ترمینال

عدم پذیرش نهایی

حیطه دوم: کلیات سلامت و بیماری از منظر سیره نبوی(ص)<br

7

عباسی محمدمهدی

کرامت انسانی به مثابه مبنای اخلاقی نظام سلامت

عدم پذیرش نهایی

حیطه دوم: کلیات سلامت و بیماری از منظر سیره نبوی(ص)<br

8

کشتکار اعظم

نگرشی بر نقش نمک در سلامت انسان با تأکید بر سیره نبوی (صلی الله علیه و اله و سلم)

عدم پذیرش نهایی

حیطه دوم: کلیات سلامت و بیماری از منظر سیره نبوی(ص)<br

9

مشکواتی مریم

سلامت روان و زندگی سالم از منظرسیره نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم)(سبک زندگی اسلامی)

عدم پذیرش نهایی

بیماری های جسمی، روحی و روانی از منظر سیره نبوی(ص)<br

10

نعمت الهی تجمه

کارکرد دین در حوزه روانشناختی و اجتماع

عدم پذیرش نهایی

حیطه دوم:سلامت و کارکرد های اجتماعی سیره نبوی(ص)<br

11

نعمت الهی تجمه

تاثیرات موسیقی بر روح روان انسان

عدم پذیرش نهایی

بیماری های جسمی، روحی و روانی از منظر سیره نبوی(ص)<br

 

 

 



بازگشت1398/08/25
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !