| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس کنگره : دکتر محمد هادی ایمانیه
دبیر علمی کنگره: دکتر محمود نجابت
دبیر اجرائی کنگره: دکتر جمال سروری
مدیر جشنواره دانشجویی کنگره : حجت الاسلام و المسلمین غلامی