صفحه اصلی > هزینه ثبت نام در همایش
.: هزینه ثبت نام در همایش

 هزینه ثبت نام در همایش :


قبل از 1 آذرماه 1396

هزینه ثبت نام  قبل از 1 آذر ماه در تمام بخش  ها  شامل 25% تخفیف می باشد 


بعد از 1 آذز ماه 1396

هزینه ثبت نام در بخش دانشجویی و طلاب با ارائه مقاله به شکل سخنرانی یا پوستر رایگان می باشد 

هزینه ثبت نام در بخش دانشجویی و طلاب بدون ارائه مقاله :مبلغ 500،000 ريال

هزینه ثبت نام در بخش غیر دانشجویی  با ارائه مقاله به شکل سخنرانی یا پوستر: 500،000 ريال

هزینه ثبت نام در بخش غیر دانشجویی بدون  ارائه مقاله : 1،000،000 ريالتبصره 1
چنانچه دانشجویان محترم از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه مربوطه گواهی عضویت ارائه نمایند ، هزینه ثبت نام آنها شامل تخفیف ویژه خواهد شد

تبصره 2 : هزینه ثبت نام و مشارکت دانشجویانی که درس معارف اسلامی را در ترم جاری اخذ نموده اند رایگان می باشد

تبصره 3: چنانچه طلاب محترم از حوزه  معرفی نامه ارائه نمایند
هزینه ثبت نام آنها رایگان خواهد شد

 ***برای پرداخت هزینه کنگره می توان از طریق درگاه اینترتی  با کارت های عضو شتاپ پرداخت را انجام دهید در  غیر اینصورت پرداخت  از طریق بانک به شماره حساب :3197633806 و شناسه 242028050192 به نام در آمد اختصاصی  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  صورت گیرد.