صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

 
شیراز -خیابان خلیلی- روبروی آموزشگاه معارف – برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)- طبقه 10

تلفن و دور نگار : 36122205 داخلی 205

ایمیل : sire_teb@sums.ac.ir