صفحه اصلی > نشست های تخصصی(پانل ها)
.: نشست های تخصصی(پانل ها)

 

به نام خدا

جدول نشست های تخصصی هم اندیشی اساتید

چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی صلوات ا.. علیه و آله در طب

مجموعه نشست های هم اندیشی و نظریه پردازی چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی (ص) در طب

چهارشنبه 29/8/98 ساعت 11-8 صبح

ردیف

عنوان نشست هم اندیشی و نظریه پردازی

محورهای نشست هم اندیشی

اعضای نشست هم اندیشی

دبیر گروه دانشجویی

دبیر نشست

1

توسعه و کاربرد علوم بین رشته ای انسانی و تجربی

1- علم و شبه علم

2- دلایل غلبه ماتریالیسم علمی بر مجامع علمی

3- ظهور پارادایم های آنتی ماتریالیسم در علوم تجربی و موانع موجود

4- واکاوی علم و دین از چشم انداز شناخت شناسی

 

1- آقای پروفسور گلشنی (گروه فلسفه علم)

2 - آقای دکتر زاهد زاهدانی (دانشگاه شیراز)

3-دکتر یوسفی (دانشکده داروسازی)

4- خانم دکتر شمسایی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

 

آقای دکتر مصدقی

آقای دکتر

یوسفی

سالن رازی

2

اخلاق و نظام سلامت

1-اخلاق، فقه و حقوق در پاسخگویی به مسائل روز علوم پزشکی 

2- مبانی اخلاق پزشکی اسلامی و سکولار 

3-تحقق اخلاق پزشکی در جامعه نقش داانشگاه، نظام پزشکی و سایر نهادهای مرتبط

4- اخلاق در ارتباط استاد و دانشجو با نگاهی به آینده (نقش ها، مسئولیت ها، کارکردهاو فرآیندها)

5-تصمیم گیری های اخلاقی بر مبنای کیس های واقعی

 

1- حضرت آیت ا... دژکام (امام جمعه شیراز و نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس)

2- استاد تابعی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

3- آقای دکتر علیرضا پارساپور ( دانشگاه علوم پزشکی تهران)

4- آقای دکتر پایدار (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

5-آقای دکتر آسمانی( دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

 

-

 آقای دکتر آسمانی

سالن ابوریحان

2

دانشگاه، سلامت، هنر

1- اوزان و نسبت ها: هندسه زیبایی در پزشکی

2- خیال و سلامت ورود به دنیای فرشتگان

3- هنر معماری اسلامی در خدمت الگوی نوین پزشکی

4-کاربست خیالی در تشخیص و درمان مبتنی برعلوم اسلامی

5-Med-Art

 

1- آقای دکتر بلخاری(رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)

2- حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر قاسم کاکایی(رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز)

3- آقای مهندس مهدی پارسائی( معاون حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی)

4- آقای دکتر انوشیروانی ( دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

5- آقای دکتر سید حمید رضا هدایتی (مدیر امور فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

 

-

آقای دکتر

غلامی

- خانه استاد

 

مجموعه نشست های هم اندیشی و نظریه پردازی چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی (ص) در طب

چهار شنبه 29/8/98 ساعت 17-14 عصر

ردیف

عنوان نشست هم اندیشی و نظریه پردازی

محورهای نشست هم اندیشی

اعضای نشست هم اندیشی

دبیر گروه دانشجویی

دبیر نشست

4

احادیث طبی

1-  کاربرد احادیث بهداشتی در علوم پزشکی

2-  کارکرد احادیث طبی در پزشکی امروز

 

 

1- حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رحمان ستایش (پژوهشکده دارالحدیث قم)

2- آقای دکتر رضایی آدریانی( مدیر گروه فلسفه و اخلاق سلامت دانشکده سلامت و دین)

_

آقای دکتر

محمودیان

سالن رازی

5

مناسبات مدرسه- دانشگاه

1- فلسفه تربیت چیستی و چرایی بررسی اسناد تحولی

 علل کم توجهی به اسناد تحولی

2- تبیین مانی فلسفی تربیت در جمهوری اسلامی ایران و تبیین مبانی متمایز با سایر مکاتب فلسفی

3- چگونگی تربیت متعالی و متحول، چگونگی رسیدن انسان به جایگاه شایسته و تبیین

4- الگوی نظری و عملی ساحتهای تربیت و ویژگیهای برنامه های درسی و تربیتی، فرصتها و تهدیدهای نظام اموزشی فعلی

5- ویژگیهای مربیان و متربیان

1- خانم دکتر حقیقت(هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فارس)

2- اقای دکتر شاه میرجعفری(هیئت علمی دانشگاه اصفهان)

3- اقای دکتر بذرافکن (هييت علمي دانشگاه فرهنگیان فارس)

4- اقای اسماعیلی( معاون اموزش متوسطه اداره کل اموزش و پرورش استان فارس)

5- اقاي رايان(كارشناس و مشاور امور فرهنگي اداره اموزش و پرورش فارس)

 

آقای دکتر امیری

آقای دکتر

آزادی

سالن ابوریحان

6

سلامت معنوی

 

1- مبانی و مفاهیم سلامت معنوی

2- سیر سلامت معنوی در جهان

3- تحلیل وضعیت سلامت معنوی در ایران

4 الگوهای سلامت معنوی

5- آینده های سلامت معنوی در ایران

6- رسالت نظام سلامت در ارتقاء سلامت معنوی

1- آقای دکتر صادق یوسفی (مرکز تحقیقات سلامت معنوی د ع پ  قم)

2- خانم دکتر نرگس اسکندری(مرکز تحقیقات سلامت معنوی د ع پ  قم)

3- خانم دکتر اکرم حیدری ( مرکز تحقیقات سلامت معنوی د ع پ  قم)

4 دکتر محمد علی محققی (تهران)

5- خانم دکتر مریم اردبیلی ( مرکز تحقیقات سلامت معنوی د ع پ  قم)

6- خانم دکتر هدی احمری طهران ( مرکز تحقیقات سلامت معنوی د ع پ  قم)

آقای دکتر نوید روان

آقای دکتر

صادق یوسفی

خانه استاد

 


 

 

 

                  مجموعه نشست های هم اندیشی و نظریه پردازی چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی (ص) در طب

پنج شنبه 30/8/98 ساعت 11-8

ردیف

عنوان نشست هم اندیشی و نظریه پردازی

محورهای نشست هم اندیشی

اعضای نشست هم اندیشی

دبیر گروه دانشجویی

دبیر نشست

7

سلامت و سبک زندگی

1- سیر ارائه اصول شش گانه حفظ سلامتی در طب یونان،احادیث طبی و طب سنتی در ایران

2- انگاره های مراقبت معنوی مبتنی بر قلب سلیم قرآنی و رویکردهای بشری

3- نفش اعراض نفسانی در سلامت جسم و جان با توجه به سیره نبوی پیامبر (ص)

4- سبک زندگی سالم در سیره نبوی

1- آقای دکتر مظفرپور (دانشگاه بابل)

2- آقای دکتر یدالله پور( دانشگاه بابل)

3- آقای دکتر کریمی (دانشگاه تهران)

4- حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر غلامی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

خانم دکتر

علمدارلو

حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر غلامی

سالن رازی

8

مراقبت متعالی در منزل

1- مفهوم شناسی موضوعی مراقبت متعالی

2- مراقبت متعالی در منزل

3- چالش های اجرایی مراقبت متعالی در منزل

4- مراقبت در منزل در دنیا

5- ارکان و اقتضائات طب متعالی

1حضرت آیت ا... بهشتی

2 استاد تابعی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

3 استاد ایمانیه (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

4- آقای دکتر مسعودی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

5- آقای دکتر ساجدی( دانشگاه شیراز)

آقای دکتر سالاری کیا

آقای دکتر

محقق زاده

سالن ابوریحان

9

مناسبات دانشگاه و حوزه

1-تبیین و مقایسه دیدگاهها در ارتباط با حوزه و دانشگاه

2-چگونگی تعامل حوزه و دانشگاه در تولید علوم اسلامی

3-الگوی ارتباط طب اسلامی و دانشگاه در راستای مناسبات حوزه و دانشگاه

 

1- حجت الاسیلام والمسلمین آقای دکتر پیروزمند(عضو فرهنگستان علوم اسلامی قم)

2- آیت ا.. دکترعلی اکبر کلانتری(نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان)

3- حجت الاسلام والمسلمین آقای محمد استوار میمندی( مدیریت حوزه علمیه برادران استان فارس)

 

آقای دکتر شریفی

حجت الاسلام

والمسلمین

آقای دکتر

محمودی

خانه استاد

 

 

مجموعه نشست های هم اندیشی و نظریه پردازی چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی (ص) در طب

پنج شنبه 30/8/98 ساعت 17-14

ردیف

عنوان نشست هم اندیشی و نظریه پردازی

محورهای نشست هم اندیشی

اعضای نشست هم اندیشی

دبیر گروه دانشجویی

دبیر نشست

10

سلامت و سند الگوی پیشرفت

1- رویکرد تطبیقی در الگوی سلامت( اسلامی، سکولار)

2- رویکرد حداقلی و حداکثری در ارتقاء سند

3- تبیین الگوی مطلوب پیشرفت سلامت

1- آقای دکتر نیک منش

2 آقای دکتر جاجرمی زاده

3- حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسینیان

آقای دکتر جاجرمی زاده

آقای دکتر جاجرمی زاده

سالن رازی

11

سلامت و کارکردهای اجتماعی سیره نبوی (ص)

1- مقایسه دو رویکرد علم تجربی جاری و دینی به سلامت و تبیین نقاط اختلاف و اشتراک دو رویکرد

2- کارکردهای دین در حوزه سلامت جسمی، اجتماعی، روانی و معنوی

3- کارکردهای اجتماعی- معنوی دین به عنوان یک اولویت

4- الزامات بهینه سازی کارکرد اجتماعی دین در حوزه سلامت (با رویکرد آینده نگاری)

1- آقای دکتر لنکرانی (مرکز سیاست گذاری سلامت)

2- حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عباس زاده (انجمن حکمت استان فارس)

3- آقای دکتر جولایی (مرکز سیاست گذاری سلامت)

4- خانم دکتر اردبیلی (دانشکده سلامت و دین قم)

-

آقای دکتر

جولایی

سالن ابوریحان

12

روانشناسی اسلامی

 1- مفهوم شناسی موضوعی روانشناسی اسلامی

2- تبیین ضرورت و اهمیت رویکرد دین محور به روانشناسی مدرن

3- روش شناسی در روانشناسی اسلامی

4- چالش های کاربردی روانشناسی اسلامی

5- کاربردی کردن روانشناسی اسلامی در آموزش و درمان 

 

1- آقای دکتر مرعشی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

2- آقای دکتر رهگذر

3- آقای دکتر طاهری

4- آقای دکتر فیروزآبادی ( دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

5- آقای دکتر گودرزی ( دانشگاه شیراز)

-

آقای دکتر

خرم دل

خانه استاد