صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات
.: راهنمای نگارش مقالات

 

چهارمین کنگره بین المللی سیره نبوی در طب آبان ماه 1398

راهنمای ارسال خلاصه مقالات به زبان فارسی

خلاصه مقالات ارسالی می بايست در قالب فايل (word 97-2003 Document. doc) و به شکل Zip و از طریق سایت همایش ارسال شود. حداکثر کلمات مجاز با احتساب نام نويسندگان و آدرس ايشان ۴٠٠ کلمه است. مقالات فارسی با قلمNazanin  و اندازه ١٢ و مقالات انگليسی با قلمTimes New Roman  و اندازه ١٢ نگارش شوند. نویسنده مسئول با علامت * مشخص شده و زير نام ارائه دهنده­ی مقاله در همایش خط کشيده شود (U).

دقت نماييد که نوع شرکت در کنگره (دانشجويی و يا غير دانشجويی) در یک سطر مجزا (بالای عنوان مقاله، سمت راست) در بالای خلاصه مقاله نوشته شود

ساختار هر خلاصه مقاله می بايست شامل «عنوان»، «نام نويسندگان به همراه آدرس ايشان، ايميل و شماره تماس ارائه دهنده مقاله» و «خلاصه مقاله» با فرمت زیر:

مقدمه و بيان مساله: تشریح موضوع، بيان اهميت و ضرورت و هدف مطالعه

مستندات قرآنی و روایی یا سابقه­ی تاریخی: این پژوهش چه مستندات قرآنی و روایی و یا سابقه­ی تاریخی دارد؛ این قسمت می­تواند جزئی از "مقدمه و بیان مسأله" باشد

روش پژوهش: متدولوژی انجام پژوهش مشخص گردد

نتایج: نتایج حاصل از انجام این پژوهش به صورت کاملاً خلاصه درج گردد

کاربرد و آثار: این پژوهش چه کاربردی در زندگی فردی یا اجتماعی دارد یا می تواند داشته باشد؟ آثار اجرای این پژوهش چییست؟ «کاربرد و آثار» باید با توجه به نتایج همین پژوهش نوشته شود.

کلمات کلیدی: 3 تا 5 کلمه کلیدی که با "،" از یکدیگر مجزا شده باشند


راهنمای ارسال خلاصه مقالات به زبان انگلیسی

بدينوسيله استاندارد كلي چكيده مقالات انگلیسی در ذيل ارايه مي گردد.

چكيده مقالات بايد حداكثر 250 كلمه و شامل عناوینBackground  ، Methods،  Results و Conclusionمی باشد.

كلمات كليدي شامل 3-5 كلمه كه در Mesh قابل جستجو باشد.

اسامي نويسندگان به همراه Affiliation

- نام نويسنده مسئول به همراه آدرس پستي، تلفن، فاكس و پست الكترونيكي

 

نمونه خلاصه مقاله قابل قبول ( فرمت مجله IJMS به شرح ذیل می باشد

 

Early Acute Kidney Injury based on Serum Creatinine or Cystatin C in Intensive Care Unit after Major Trauma

 

Farid Zand1,MD; Golnar Sabetian2,MD; Ghasem Abbasi3,MD; Abbas Rezaianzadeh4,MD,PhD; Alireza Salehi5,MD,PhD; Abbas Khosravi2,MD; Bita Geramizadeh6,MD; Shuja Ulhaq Taregh2,MD; Shohreh Javadpour7,MSc

1Shiraz Anesthesiology and Critical Care Research Center,Shiraz University of Medical Sciences,Shiraz,Iran;

2Trauma Research Center,Shiraz University of Medical Sciences,Shiraz,Iran;

3Department of Anesthesia,School of Medicine,Shiraz University of Medical Sciences,Shiraz,Iran;

4Department of Epidemiology,School of Medicine,Shiraz University of Medical Sciences,Shiraz,Iran;

5Research Center in Traditional Medicine and History of Medicine,Shiraz University of Medical Sciences,Shiraz,Iran;

6Shiraz Transplant Research Center,Shiraz University of Medical Sciences,Shiraz,Iran;

7Department of Critical Care Nursing,Jahrom University of Medical Sciences,Shiraz,Iran

 

Correspondence:

Golnar Sabetian,MD; Trauma Research Center,Rajaee Hospital,Chamran Blvd.,Shiraz,Iran

Tel: +98 71 36360697

Fax: +98 71 36248980

Email: gsabetian@yahoo.com

 

Abstract

Background: Acute kidney injury (AKI) is a common problem in critically ill patients and is independently associated with increased morbidity and mortality. Recently,serum cystatin C has been shown to be superior to creatinine in early detection of renal function impairment. We compared estimated GFR based on serum cystatin C with estimated GFR based on serum creatinine for early detection of renal dysfunction according to the RIFLE criteria.

Methods: During 9 months,three hundred post trauma patients that were referred to the intensive care unit of a referral trauma hospital were recruited. Serum creatinine and serum cystatin C were measured and the estimated GFR within 24 hours of ICU admission was calculated. The primary outcome was the incidence of AKI according to the RIFLE criteria within 2nd to 7th day of admission.

Results: During the first week of ICU admission,21% of patients experienced AKI. After adjusting for major confounders,only the patients with first day's serum cystatin level higher than 0.78 mg/l were at higher risk of first week AKI (OR=6.14,95% CI: 2.5-14.7,P<0.001). First day’s serum cystatin C and injury severity score were the major risk factors for ICU mortality (OR=3.54,95% CI: 1.7-7.4,P=0.001) and (OR=4.6,95% CI: 1.5-14,P=0.007),respectively.

Conclusion: Within 24 hours after admission in ICU due to multiple trauma,high serum cystatin C level may have prognostic value in predicting early AKI and mortality during ICU admission. However,such correlation was not seen neither with creatinine nor cystatin C based GFR.

Keywords: Acute kidney injury,Trauma,Cystatin C,Creatinine,Glomerular filtration rate