صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

محورهای سومین همایش بین المللی سیره نبوی در طب

تبیین سلامت و بیماری

مفهوم شناسی سلامت از دیدگاه سیره نبوی

سلامت و زندگی سالم و سیره نبوی (سبک زندگی اسلامی)

تعامل روح و جسم در سلامت از دیدگاه سیره نبوی

سلامت جسمی، روحی و روانی از دیدگاه سیره نبوی

بیماری های جسمی، روحی و روانی از دیدگاه سیره نبوی

نقش سلامت در ایجاد امنیت فردی و اجتماعی

جایگاه طبابت از منظر سیره نبوی

نحوه ارتباط تیم پزشکی

ارتباط متقابل پزشک و بیمار در سیره نبوی

ارتباط متقابل پزشک و همکاران در سیره نبوی

حمایت معنوی از منظر سیره نبوی

وظایف متقابل پزشک و حکومت از دیدگاه سیره نبوی

فضیلت ارائه خدمات پزشکی به مردم از منظر سیره نبوی

بهداشت و درمان

قواعد و اصول حفظ سلامت از دیدگاه سیره نبوی

بهداشت (معنوی) از منظر سیره نبوی

نقش شفابخشی دعا و توسل در سیره نبوی

پرستاری (معنوی) از منظر سیره نبوی

تغذیه (معنوی) از منظر سیره نبوی

علوم نوین و سلامت معنوی

روش های پایش و ارزیابی نظام سلامت

نظام سلامت عادلانه از منظر سیره نبوی

نقد نظام سلامت مرسوم از دیدگاه سیره نبوی

تعاون گروهی (تیمی) در عرصه سلامت از دیدگاه سیره نبوی

سنت وقف و خیریه در گسترش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تربیت طبیب و تیم پزشکی

اخلاق و ادب در طب و طبابت

آداب تعلیم و تعلّم (استاد و دانشجو) در سیره نبوی

ویژگی های طبیب و دانشجوی طب در نظام سلامت

جایگاه معرفت نفس و حکمت در طب و طبابت

احادیث طبی

تحلیل احادیث طبی

متن شناسی و سند شناسی احادیث طبی

تاریخ تمدن اسلامی در طب

تاریخ طب در اسلام

نقش تمدن اسلامی در اشاعه و پیشبرد علوم پزشکی

علوم پزشکی در دوران تمدن اسلامی

نقش دانشگاه و مراکز آموزشی در سلامت در تمدن اسلامی

دارو و داروسازی در تاریخ تمدن اسلامی

دار الشفا و بیمارستان اسلامی