صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

بسمه تعالی 

"و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی (النجم ، 3)"

 

تعالی و رشد معنوی ؛ اساس هستی انسان است و از این راه است که حق تعالی او را مستوجب سجده فرشتگان ساخته است . با این حال اهمیت صرف این مظروف نیز از دیدگاه همه جانبه نگر اسلام دور نمانده است ؛ چنان که مفسر بزرگ دین ، پیامبر اکرم ( ص ) میفرماید : "العلم علمان ، علم الادیان و علم الابدان"

 

"علم ابدان" که می تواند به “علم پزشکی اسلامی” تعبیر شود ؛ از آن جا که بلافاصله بعد از "علم ادیان" قرار  گرفته ، بیانگر آن است که رابطه اسلام و پزشکی از آغاز ، بسیار گسترده و پر معنا بوده و تمام وجوه زندگی بشری را در بر گرفته است . بر این اساس ؛ میتوان "پزشکی اسلامی" را ساختاری نظام مند و کامل دانست که در جای  جای کتاب خدا و در ضمن آیاتی که به اهمیت علم و تدبر در جهان اختصاص یافته ، به آن پرداخته شده است . به بیان بهتر و دقیق تر ؛ توجه به این واقعیت که در قرآن در بیش از ۷۰۰ آیه ، تعبیرها و واژگانی با ریشه "علم" به کار رفته ،  اهمیت تفکر و تدبر در کل نظام هستی و انتظام این جهانی و سرانجام هماهنگی و پیوند منسجم نظام جسم انسان را که عالم اصغر است ، نشان میدهد . با این حال میان آن کلی نگری های قرآنی و جزئی نگری علم بشری ، پلی و واسطه ای لازم است که مفسر موازین کتاب الله در کل امور و از جمله علم پزشکی باشد که در درجه نخست سیرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است و سپس بر اساس حدیث شریف ثقلین"عترت رسول" قرار دارد . به  این ترتیب این هر دو اصل اصیل و رکن رکین ؛ دستگیر علما و دانشمندانی میشوند که توفیق یافته اند از سرچشمه لایزال قرآنی بهره مند شوند .


بر این اساس ؛ اهمیت سیره نبوی و حدیث ها و گفتارهای منقول از ائمه اطهار به عنوان دستاویز و راهنمای پزشکان ،هم در حوزه های کاربردی سلامت و هم در نظریه پردازی های متین درباره پزشکی اسلامی ، دو چندان جلوه گر می شود .


برگزاری سومین همایش بین المللی "سیره نبوی (ص) در طب" توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، در پاسخ به این ضرورت و در همین راستا صورت پذیرفته است تا ضمن بحث و تحقیق اساتید دانشگاه و حوزه های علمیه درباره مبانی و مبادی اصلی پزشکی اسلامی و تبیین نهادهای هستی ساز آن ، برکات آن در درجه نخست نصیب دانشمندان و پزشکان مسلمان گردد و از این رهگذر عموم جامعه بشری را بهره مند سازد . همچنین از دیگر هدف هایی که در دستور کار این همایش پیش رو بوده است ؛ آشنا کردن محققان جوان و دانشجویان حوزه پزشکی و سلامت با چشمه فیاض علم و حکمت الهی و قرآنی است . به همین جهت “بخش دانشجویی” در راستای “بخش عمومی همایش” ؛ ارائه دهنده نظریه ها و افکار و پژوهش های آینده ساز این گروه قرار داده شده است .
التوفیق من الله 
سومین همایش بین المللی سیره نبوی (ص) در طب
زمان برگزاری : 21 تا 23 آذر ماه 96 در شیراز توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز